Foto / Video

Arkeobyrån tillhandahåller bilder för din presentation, publikation och undersökning.

Foto- & Videolicens

Arkeobyrån erbjuder stockbilder från arkeologiska undersökningar och kulturarvsplatser. Under Gallery+ finns bilder för direktlicens baserad på användning. För specifika önskemål, vänligen maila licens@arkeobyran.se

Daniel Lindskog

Bildmakare

Designer som blev arkeolog för att vara med i presentationen av kulturarvet genom Arkeobyrån.

Fil kand i Arkeologi från Linnéuniversitetet 2015.